Tècnic de Projectes Tècnic Informàtica - Barcelona

Información del Proceso
% CVs leídos 100%
Rapidez lectura: 00 d. 0 h. 0 m.
Cv Inbox: 7

Tècnic de Projectes Tècnic Informàtica

A.D. Análisis y Desarrollo
18/10/2017

Descripción

Títol d’enginyer/a tècnic/a en Informàtica (o titulació equivalent).
Coneixements de Java, PHP i Python
Coneixements en l’ús de bases de dades (Per exemple Mysql, Postgres i MongoDB).
Coneixements en l’ús de sistemes Linux a nivell d’usuari.
Coneixements de metodologies àgils de gestió de projectes (Scrum, kanban).
Iniciativa personal, actitud proactiva, treball en equip, resolució en la gestió d’incidèn¬cies, sentit de la responsabilitat i compromís, estabilitat i control emocional, flexibilitat, integritat/honestedat i serenitat davant la pressió/adversitat.

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) busca un/a tècnic/a de Projectes per integrar-se dins un equip multidisciplinar a la Unitat de Càlcul i Aplicacions, per realitzar les tasques següents:
• Adaptacions de programari de codi lliure per a projectes TIC en diversos àmbits, com ara la gestió de dipòsits digitals (http://www.csuc.cat/ca/recerca/repositoris-digitals-0): el Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya (portalrecerca.csuc.cat), el de Tesis Doctorals en Xarxa (www.tdx.cat) o el de Revistes Catalanes amb Accés Obert (www.raco.cat), entre altres.
• Integració d’eines i desenvolupament de programari, com ara el disseny i implemen-tació d’una plataforma per a la recol·lecció de dades obertes sobre patrimoni digital europeu.
• Disseny, instal·lació i/o manteniment evolutiu d’entorns web basats en gestors de continguts i desenvolupament de plugins addicionals especialitzats.
• Assistència tècnica i funcional als usuaris; així com la resolució de les incidències que es puguin produir.
• Instal·lació, manteniment i operació de les aplicacions al seu càrrec.
• Formació en l’ús d’aquestes aplicacions i la seva documentació (manuals, informes...).


Tecnologías
Funciones Profesionales

Detalles de la oferta
  • Idioma: Catalán (Alto) | Inglés (Medio)
  • Experiencia: Sin Experiencia
  • Formación Mínima: Ingeniero Tecnico
  • Nivel Profesional: Empleado
  • Tipo contrato: Obra o servicio
  • Jornada: Jornada completa
  • Honorarios: No especificado
Cursos de Informática y Telecomunicaciones