Tècnic d’IT - Barcelona

Información del Proceso
% CVs leídos 100%
Rapidez lectura: 00 d. 19 h. 0 m.
CVs inscritos en el proceso: 26

Tècnic d’IT

Ibec
03/12/2019

Descripción

Principals tasques i responsabilitats:

• Gestió d’incidències: Realitzar el seguiment i donar solució a les incidències i problemes que puguin sorgir durant l’explotació dels serveis TIC en ordre a oferir un òptim servei.
• Suport a l’usuari: Donar suport als usuaris en l’explotació del software utilitzat, necessari per dur a terme les seves tasques diàries en ordre a oferir un servei de qualitat.
• Gestió i configuració d’usuaris: Realitzar les altes i baixes d´usuaris i comptes de correu per noves incorporacions o usuaris que han causat baixa de l’IBEC. Gestionar les altes i baixes als sistemes informàtics i de comunicació de l’IBEC. Realitzar les instal·lacions de nous equips per les incorporacions de personal, per tal que puguin fer ús de tots els serveis informàtics que s’ofereixen des de el departament d’informàtica.
• Manteniment de serveis informàtics (software): Realitzar el manteniment i seguiment de la qualitat, continuïtat i disponibilitat dels serveis informàtics (correu, accés remot o accés a dades) en ordre a oferir un òptim servei als usuaris.
• Logística de material informàtic: Gestió de l’estoc de material informàtic, verificar disponibilitat de material per substitucions i realitzar comandes necessàries en ordre a proveir als usuaris del material necessari.
• Gestió de Impressores compartides: Gestionar i supervisar el correcte funcionament de les impressores compartides ubicades a les instal·lacions del Ibec en ordre a proveir als usuaris de un servei de impressió de qualitat.
• Gestió de backup de dades: Gestionar i supervisar el sistema de backup de dades a les carpetes compartides en ordre de poder recuperar la informació ubicada al nostre servidor.

Requeriments:

• Formació en sistemes informàtics.
• Experiència demostrable de 5 anys d’experiència en posició similar.
• Coneixements en: xarxes, Sistemes Operatius Windows, ( Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019), Active Directory, DNS, configuració de firewalls, (Watchguard), sistema hiperconvergent Nutanix, Office 365, entorn Microsoft Azure i sistemes de backup.
• Habilitats fent instal·lacions de software i hardware.
• Habilitat resolent incidències a l´usuari final.
• Català i castellà, tant verbal com escrit. Coneixement mitjà d’anglès.
• Capacitat comunicativa, proactivitat, planificació, facilitat pel treball en equip i orientació al client intern. Capacitat d´autoaprenentatge.
• Usuari avançat de Microsoft Office 365.

S’ofereix:

• Nombre de posicions: 1
• Data inici: 1 de Gener 2020

• Condicions laborals:
o Contracte temporal, a temps complert.
o Nivell salarial d’acord amb la titulació i experiència aportades.
o Mesures per conciliar la vida laboral i familiar (permís de maternitat i paternitat, horari laboral flexible, teletreball, 23 dies hàbils de vacances remunerades, 9 dies de descans per a assumptes personals, entre d´altres).
o Oportunitats de desenvolupament professional: l´IBEC disposa d´un catàleg de formació en habilitats tècniques i competències transversals


Tecnologías
Funciones Profesionales

Detalles de la oferta
  • Imprescindible Residir: España
  • Idioma: Inglés (Medio) | Catalán (Medio)
  • Experiencia: Más de 5 años
  • Formación Mínima: Grado Medio
  • Nivel Profesional: Empleado
  • Tipo contrato: Temporal
  • Jornada: Jornada completa
  • Salario: No especificado
  • Incentivos: Conciliació de la vida laboral i familiar