Tècnic/a de sistemes d´informaci - Barcelona

Información del Proceso
% CVs leídos 100%
Rapidez lectura: 00 d. 0 h. 0 m.
CVs inscritos en el proceso: 14

Tècnic/a de sistemes d´informaci

BASA
09/10/2019

Descripción

Missió:
Donar suport al departament, tot impulsant les accions necessàries per a la implantació d´un sistema d´integració continua per a les aplicacions disponibles a l´organització.
Dependència:
Responsable de Desenvolupament de Programari.
Responsabilitats:
-Integració amb les noves eines establertes en el procés d´integració continua.
-Participar en la implantació del sistema d´integració contínua de la Direcció de sistemes d´informació de Barcelona Activa.
-Gestionar les eines d´integració continua.
-Participar en l´automatització dels processos necessaris per assegurar la qualitat i el cicle de vida del programari.
-Participar en la definició i la monitorització de mètriques aplicables al sistema d´integració contínua.
-Col·laborar en l´actualització i modernització tecnològica de les aplicacions.
-Participar en la transformació digital de la Direcció de sistemes d´informació.
-Participar en les tasques de seguiment dels contractes de manteniment extern que garanteixen la continuïtat dels serveis.
-Participar en les tasques de seguiment de projectes de desenvolupament de programari, tot donant suport a les empreses desenvolupadores i als product owners.
-Participar en l´assegurament de la qualitat dels sistemes i les aplicacions desenvolupades a Barcelona Activa.
-Tipus de relació professional: Contracte
-Tipologia de contracte: Pràctiques
-Durada de contracte: 6 mesos prorrogable fins a un màxim de 2 anys.
-Núm. Hores setmanals: 38
-Horari: Flexible
-Retribució brut anual: nivell salarial 5; 27.907,45 bruts anuals pel 85% de la jornada 1r any a temps complert.


Tecnologías
Funciones Profesionales

Detalles de la oferta
  • Imprescindible Residir: Provincia Puesto
  • Idioma: Catalán (Alto) | Inglés (Medio)
  • Experiencia: Sin Experiencia
  • Formación Mínima: Ingeniero Tecnico
  • Nivel Profesional: Empleado
  • Tipo contrato: Prácticas
  • Jornada: Jornada completa
  • Salario: 27.000€ - 30.000 € Bruto/año