Programador Bigdata / Data Ar - Barcelona

 

Perfil del Candidato:
Categoria professional: Tècnics superiors i assimilats
Formació reglada requerida: Enginyeria informàtica - SOA, MongoDB, R, Neo4j, Hadoop, Sparkql, JSON, PHP Alt, Java, JavaScript, node JS, jQuery, C / C ++
Formació complementària: Experiència en projectes d´anàlisi i mineria de dades i aplicacions backend MVC
Experiència prèvia: Sí
Temps d´experiència: 1-3
Coneixements informàtics: SOA, MongoDB, R, Neo4j, Hadoop, Sparkql, JSON, PHP Alt, Java, JavaScript, node JS, jQuery, C / C ++
Altres requeriments específics: Experiència en projectes d´anàlisi i mineria de dades i aplicacions backend MVC
Competències personals més desenvolupades: Aprenentatge i utilització de coneixements, Planificació i organització, Iniciativa, Pensament Conceptual, Orientació Estratègica
Idiomes: Anglès - Avançat
 
Funciones:
Programador - Técnico de Bases de Datos
Provincia:
Barcelona - España
Imprescindible Residir:
Provincia Puesto
 
Datos del Puesto:
Definició de projecte Bigdata companya: arquitectura de la informació, tecnologia, estrutura, procediments, enllaços, fonts etc. - Participació en la construcció de la interfície dels projecte Bigdata - Experiencia en desenvolupament d´aplicacions i estructures de dades (entorn MongoDB, R, Neo4j, Hadoop, Sparkql....) - Desplegament en servidors en producció i recolçament. Requissits i coneixements: Enginyeria Tècnica - Grau Superior / SOA, MongoDB, R, Neo4j, Hadoop, Sparkql, JSON, PHP Alt, Java, JavaScript, node JS, jQuery, C / C ++, Experiència en projectes d´anàlisi i mineria de dades i aplicacions backend MVC.

-Tipus de relació professional: Contracte
-Tipologia de contracte: Indefinit
-Durada de contracte: 1 any, despres indefinit
-Núm. Hores setmanals: 40
-Horari: LU-DJ 08:30-18:00, DV: 08:00 a 15:00
-Retribució brut anual: 28.000 a 34.000 €euros
Formación Mínima:
Diplomado
Experiencia:
1 año
Nivel Profesional:
Especialista
Tipo contrato:
Indefinido
Jornada:
Jornada completa
Honorarios:
27.000 € - 36.000€ Bruto/año

 
» Recibe Ofertas como ésta por Email
Información del Proceso
Horario lectura
Horario
Actualización: 20/04/2017
Cv Inbox: 11*
Rapidez lectura:
00 d. 0 h. 0 m.
* El nº de cv Inbox puede variar en función de los Currículums que la Empresa archive
Cursos de Informática y Telecomunicaciones

» Ingeniería de Requerimientos
   Fatto Consultoria y Sistemas | A Distancia | 24 h
» MASTER Certif. ÉLITE® ORACLE Bus. Intelligence
   Exes | On-line | 325 h
Otras Ofertas de Empleo:

soa, mongodb, neo4j, hadoop, Barcelona

Más Ofertas de BASA


Tecnoempleo® | ©2000-2017