Open Data Cities S.L.

Descripción de la Empresa Open Data Cities S.L.


Open Data Cities S.L. - Open Data Cities SL, ODC, és una empresa compromesa amb la millora de l´administració pública potenciant la interacció del ciutadà amb les institucions. Open Data Cities SL, desenvolupa productes que faciliten una administració més oberta i transparent i una ciutadania més activa. Repara Ciutat és una mostra d´aquesta aposta: els ciutadans poden de formar molt fàcil i senzilla, a través del mòbil o la web, reportar incidències en la via publica.
Actualmente esta empresa no tiene ningún puesto ofertado.

» Acceder a la Página principal