Naka Mobile

Descripción de la empresa Naka Mobile


Spanish subsidiary of swiss telecommunications company with presence in 3 continents (europe , asia and america). ------------------------------------------------------------------------------------------- Filial española de matriz suiza, sector telecomunicaciones, con presencia en 3 continentes (europa, asia y america).
Ofertas de Trabajo : 1-1 de 1