Coordinador d’Informàtica i Telecomunica - Barcelona

 
Descripción de la Oferta
Perfil del Candidato:
Perfil: Enginyer Informàtic, Telecomunicacions o Industrial.

Experiència: 2 o més anys en llocs similars
Altres: Persona motivada per l’acció social

Carnet de conduir
 
Funciones:
Administrador - Analista - Redes
Provincia:
Sant Adria Del Besos - Barcelona - España
 
Datos del Puesto:
Redefinir l´estratègia de l´empresa a nivell informàtic per adaptar-la al creixement actual.
Cuidar la coherència del sistema d´informació pel que fa a l´organització de l´empresa i a la seva evolució. En el marc de la implantació de sistemes integrats (ERP, CRM o de qualsevol altra arquitectura que es plantegi en el futur), garantir la implementació dels canvis de processos decidits per la Direcció.
Definir el pressupost i gestionar els mitjans materials i humans ( 3 persones més voluntariat)
Responsable de l´administració i operativa de:
- Xarxes de telecomunicacions (WAN, LAN, VPN, VoiP)
- Servidors Windows i Linux (AD, DNS, DHCP, Asterisk-Elastix)
- Aplicacions de l’entitat (A3, ICG, propi en Liferay, Narrow càsting, Control de presència, Amadeus i sistemes de seguretat)
- Gestió d’incidències
Responsable de definir, planificar, pressupostar i seguir nous projectes.
Completar la implantació de la virtualització de servidors, migració dels seus serveis, adequació dels backups associats i de la seguretat (firewalls, ASAs, proxy, etc.)
Gestionar el desenvolupament d´aplicacions pròpies i l´evolutiu de les ja implantades o la seva substitució per unes altres del mercat.
Formación Mínima:
Ingeniero Tecnico
Experiencia:
3-5 años
Nivel Profesional:
Mando Intermedio
Personas a cargo:
3
Tipo contrato:
Obra o servicio
Jornada:
Jornada completa
Honorarios:
24.000 € - 30.000€ Bruto/año

 
» Recibe Ofertas como ésta por Email
Información del Proceso
Horario lectura
Horario
Actualización: 08/02/2017
Cv Inbox: 14*
Rapidez lectura:
00 d. 12 h. 0 m.
* El nº de cv Inbox puede variar en función de los Currículums que la Empresa archive

Tecnoempleo® | ©2000-2017