Colexio Profesional E.T. Informática Galicia

Descripción de la Empresa Colexio Profesional E.T. Informática Galicia


Colexio Profesional E.T. Informática Galicia - O Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica Informática de Galicia (cpetig) é unha corporación de dereito público que aglutina aos Enxeñeiros/as de grado medio (titulados universitarios de ciclo corto) en Informática, represéntaos oficialmente, e traballa para organizar, proteller, mellorar e velar por un adecuado exercicio da profesión, con garantía de calidade e voluntade de servicio á Sociedade.
Actualmente esta empresa no tiene ningún puesto ofertado

Te mostramos algunas ofertas de empleo que podrían interesarte