Barcelona On-Line

Descripción de la Empresa Barcelona On-Line


Barcelona On-Line - Barcelona On-Line és una empresa dedicada a la reserva d´hotels via internet. Som una empresa capdavantera en aquest terreny, gent de dins i fora de l´estat fan consultes no només d´hotels i apartaments sinó també de la resta d´ofertes lúdiques i culturals que la ciutat ofereix. Situada al vell mig de la ciutat de Barcelona, al costat de l´antic hotel Ritz i amb una plantilla de 30 joves persones fem la nostra activitat.
Actualmente esta empresa no tiene ningún puesto ofertado.

» Acceder a la Página principal