Backend Developer - Barcelona

 

Perfil del Candidato:
Categoria professional: Tècnics mitjos i assimilats
Formació reglada rquerida: Enginyeria en Informàtica. Valorem formació i/o coneixement en gestió bbdd avançada - data architect.
Formació complementària: PHP Alt, Java, JavaScript, jQuery, C/C++, Programació Frameworks MVC (Larabel, Flow, Zend...) - arquitectura, usabilitat..., SCRUM, Sistemes plantilles (twig, smarty), Git, Wireframing, Debug, Bootstrap, API,s (rest, xml, soap..), HTML5, CSS3, Maquetació RWD i Cross Browser design
Experiència prèvia: Sí
Temps d´experiència: 1-3
Coneixements informàtics: PHP Alt, Java, JavaScript, jQuery, C/C++, Programació Frameworks MVC - arquitectura, usabilitat..., SCRUM, Sistemes plantilles (twig, smarty), Git, Wireframing, Debug, Bootstrap, API,s (rest, xml, soap..), HTML5, CSS3, Maquetació RWD i Cross Browser
Competències personals més desenvolupades: Treball en equip i Cooperació, Aprenentatge i utilització de coneixements, Iniciativa, Pensament Conceptual, Orientació Estratègica
Idiomes: Anglès - Avançat
 
Funciones:
Desarrollador Web
Provincia:
Barcelona - España
Imprescindible Residir:
Provincia Puesto
 
Datos del Puesto:
Desenvolupament avançat - Funcions Definició de projectes: usabilitat, arquitectura de la informació, tecnologia etc. - Participació en la construcció de la interfície dels projectes web - Planificació i execució de tasques de posicionament (SEO) - Desenvolupament d´aplicacions en Php (entorn LAMP) - Desplegament de servidors en producció. Requissits coneixement: Ingeniería Tècnica - Grau Superior / PHP Alt, Java, JavaScript, jQuery, C/C++, Programació Frameworks MVC - arquitectura, usabilitat..., SCRUM, Sistemes plantilles (twig, smarty), Git, Wireframing, Debug, Bootstrap, API,s (rest, xml, soap..), HTML5, CSS3, Maquetació RWD i Cross Browser design,

-Tipus de relació professional: Contracte
-Tipologia de contracte: Indefinit
-Durada de contracte: 1 any prorrogable
-Núm. Hores setmanals: 40
-Horari: LU-DJ 08:30-18:00, DV: 08:00 a 15:00
-Retribució brut anual: 24.000 a 28.000 €euros
Formación Mínima:
Diplomado
Experiencia:
1 año
Nivel Profesional:
Especialista
Tipo contrato:
Indefinido
Jornada:
Jornada completa
Honorarios:
24.000 € - 30.000€ Bruto/año

 
» Recibe Ofertas como ésta por Email
Información del Proceso
Horario lectura
Horario
Actualización: 24/03/2017
Cv Inbox: 14*
Rapidez lectura:
00 d. 0 h. 0 m.
* El nº de cv Inbox puede variar en función de los Currículums que la Empresa archive
Cursos de Informática y Telecomunicaciones

» Ingeniería de Requerimientos
   Fatto Consultoria y Sistemas | A Distancia | 24 h
» MASTER Certif. ÉLITE® ORACLE Bus. Intelligence
   Exes | On-line | 325 h

Tecnoempleo® | ©2000-2017