Ajuntament de Rubí

Información y ofertas de empleo de la empresa Ajuntament de Rubí

Información de la empresa Ajuntament de Rubí

És imprescindible reconèixer que el servei d´informàtica és una dels més crítics dins de qualsevol organització ja que és l’encarregat de vetllar per la qualitat i guarda dels sistemes d´informació corporatius. Una fallada d’aquest servei afecta a tota la organització.
El departament d’Informàtica de l’Ajuntament de Rubi dona servei intern a mes de 700 treballadors i externa e indirectament, als 79.000 habitants de Rubí.
Orgànicament pertany als Serveis Centrals. Esta format per un equip jove i molt motivat el qual ha d’anar creixent d’acord al creixement dels serveis corporatius, amb personal tècnic qualificat tant en formació com en actituds envers la feina i els companys.
Dins del departament es treballa amb interdependencia, es a dir, cadascú te les seves funcions i responsabilitats però tots estan interelacionats. Es un micro mon, conformat per diferents unitats: Telecomunicacions, Sistemes, Microinformàtica, Programació, Administració Electrónica, Seguretat, Base de Dades, Sistemes d’informació Geogràfica i Business Intelligence.
Per integrar en el nostre equip tècnic, busquem un perfil amb coneixements i amb moltes ganes de treballar en equip. Hi ha molta feina però també moltes ganes. Per nosaltres el treball es un repte continu i cada dia hi ha coses per resoldre i per aprendre. Donar servei als nostres usuaris es la nostra missió, des d’una visió d’innovació continua i seguretat.

Ofertas de empleo de Ajuntament de Rubí

Ofertas de Trabajo : 1-1 de 1

18/05/2022 Tecnico Medio Informatica Sistemas

  • Jornada: Jornada completa
  • Salario: 36000€ - 42000€ bruto/año
  • Técnico de Sistemas

¿Quieres tener un portal de empleo como este para tu empresa?

Contacta con nosotros