Administrador de Sistemes - Barcelona

Información del Proceso
% CVs leídos 86%
Rapidez lectura: 03 d. 15 h. 0 m.
CVs inscritos en el proceso: 7

Administrador de Sistemes

A.D. Análisis y Desarrollo
07/05/2018

Descripción

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) busca preferiblement un/a enginyer/a tècnic/a en Informàtica o Telemàtica interessat/da en l’administració de sistemes per integrar-se dins d’un equip multidisciplinar a la Unitat d’Operacions i Seguretat, per dur a terme les següents tasques:
• La installació, el manteniment, el monitoratge i la gestió d’incidències del maquinari i del programari base (http://csuc.cat/ca/el-csuc/infraestructura-tecnologica) al seu càrrec, tal com els entorns d’infraestructura de xarxa i de servidors i l’àmbit de seguretat.
• L’elaboració de documentació sobre els recursos i procediments tècnics per a la seva gestió, així com dels informes de disponibilitat i d’ús.
• El control i la supervisió de l’aplicació de les normatives i procediments de seguretat.
• La collaboració en els projectes de la Unitat en l’àmbit del Cloud Computing i la ciberseguretat.
Els requisits per optar a la plaça són els següents:
• Coneixements en l’administració de sistemes operatius Linux, de llenguatges d’scripting (bash, Ruby, Python) i d’eines de monitoratge i rendiment (Zabbix, Grafana...).
• Coneixements en tecnologies de seguretat: tallafocs (Linux Netfilter), sistemes de detecció d’intrusions, fortificació de sistemes operatius i aplicacions (hardening), i tracta¬ment d’esdeveniments de seguretat (Syslog, Netflow...).
• Coneixements en l’administració de plataformes de orquestració d’infraestructura Cloud (Opennebula, Openstack,...)
• Iniciativa personal, actitud proactiva, treball en equip i resolutiu en la gestió d’incidències.
• Domini del català i del castellà i, principalment a nivell escrit, de l’anglès.
Es valorarà:
• Coneixements en plataformes d’aplicacions distribuïdes com ara Docker i en frame-works d’automatització (puppet, ansible, chef o similars).
• Coneixements en la configuració i gestió d’encaminadors i commutadors de xarxa amb protocols TCP/IP i dels serveis de xarxa com DNS (Bind), DHCP, balancejadors de càrrega (F5), tallafocs i concentradors VPN (Fortinet).
• Coneixements de la metodologia ITIL.


Tecnologías
Funciones Profesionales

Detalles de la oferta
  • Imprescindible Residir: Provincia Puesto
  • Idioma: Catalán (Alto) | Inglés (Medio)
  • Experiencia: Sin Experiencia
  • Formación Mínima: Ingeniero Tecnico
  • Nivel Profesional: Empleado
  • Tipo contrato: Obra o servicio
  • Jornada: Jornada completa
  • Honorarios: 21.000€ - 24.000 € Bruto/año
  • Incentivos: Sou fix 21.463,65 €/any bruts)+var. per disp