Adhoc Synectic Systems S.A.

Descripción de la Empresa Adhoc Synectic Systems S.A.


Adhoc Synectic Systems S.A. - Empresa amb dues branques, una dedicada a l´enginyeria de software orientada a empreses públiques i privades que tinguin necessitats especials (ad-hoc) i l´altra dedicada a la digitalització masiva d´arxius.
Actualmente esta empresa no tiene ningún puesto ofertado.

» Acceder a la Página principal